korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hipsterka

Przy­kłady uży­cia
A tak naprawdę jeste­ście zwy­kłe hip­sterki pozerki.