korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hi five / high five

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Piątka! Cześć! – przy­wi­ta­nie połą­czone z klep­nię­ciem otwar­tej dłoni osoby, z którą się witamy, wysoko nad głową.
Odmiana
nie­odmienne
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. wysoka piątka. Ze względu na podobną wymowę high jest wymienne z hi (cześć).