korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hejterstwo

Przy­kłady uży­cia
Całe zja­wi­sko hej­ter­stwa wywo­dzi się z kręgu sub­kul­tury hip-hopowej