korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hejterka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dziew­czyna hej­ter
Przy­kłady uży­cia
Zła hej­terka mogłaby napi­sać kole­żance złego kom­cia, bo jej nie lubi, bo jest głu­pia, gruba czy z innego kre­tyń­skiego powodu.

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zaję­cie pole­ga­jące na wypi­sy­wa­niu zło­śli­wych nega­tyw­nych komen­ta­rzy w Inter­ne­cie.
Odmiana
W tym zna­cze­niu blm.
Przy­kłady uży­cia
To nie kawał, ale kawał dobrej hej­ter­skiej roboty. Wiesz, co to hej­terka, no nie?