korpus języka młodzieży początku XXI wieku

glebnąć się, glebować, przyglebić, zglebować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
1. Upaść, prze­wró­cić się
2. Iść spać, poło­żyć się.
Przy­kłady uży­cia
Zresztą trzeba iść gleb­nąć się w łóżko bo prze­cież zegarki prze­sta­wiamy do przodu i jutro bydzie zgon.
Robi­łem coraz więk­sze wah­nię­cia na boki i górę aby nie przy­gle­bić