korpus języka młodzieży początku XXI wieku

fryta

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Po fry­tach! – nie­stety, nie udało się, za późno
Przy­kłady uży­cia
Za dwa­dzie­ścia minut to będzie po fry­tach!