korpus języka młodzieży początku XXI wieku

folołers (folowers)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która sub­skry­buje i śledzi zmiany na czy­imś blogu
Odmiana wyrazu
D. lp. – a, B.=D., M. lm. –si
Przy­kłady uży­cia
+50 nju folo­łers dzi­siaj i tak oto mam 500 ponad.
Pomy­śla­łam, że ponad 1000 folo­łer­sów na Blo­glo­vi­nie i pra­wie połowa z tego na GFC jest dobrą oka­zją do świę­to­wa­nia i podzię­ko­wa­nia wam za wspar­cie!
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. fol­low — podą­żać za kimś, czymś.