korpus języka młodzieży początku XXI wieku

feedować / fidować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grze kom­pu­te­ro­wej: dać się zabić bez walki.

Przy­kłady uży­cia
Mam pytanko czy jest jakaś kara za feedo­wa­nie?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.