korpus języka młodzieży początku XXI wieku

ekipa

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Grupa dobrych zna­jo­mych.
Przy­kłady uży­cia
Przyj­dziemy całą ekipą do cie­bie w week­end.
Marek Łaziń­ski
Słowo znane w tym zna­cze­niu już 30 lat temu.