korpus języka młodzieży początku XXI wieku

dżołk

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Żart
Przy­kłady uży­cia
Dobry dżołk!
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. joke