korpus języka młodzieży początku XXI wieku

drop

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych, grach RPG – łup, arte­fakty, które wypa­dają z zabi­tego przez gra­cza potwora.