korpus języka młodzieży początku XXI wieku

drewniak

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która nie umie tań­czyć.
Przy­kłady uży­cia
A ten drew­niak całą imprezę pod­piera ściany.