korpus języka młodzieży początku XXI wieku

domówka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Impreza w domu; pry­watka.
Przy­kłady uży­cia
W pią­tek robię domówkę.