korpus języka młodzieży początku XXI wieku

densić

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Tań­czyć.
Przy­kłady uży­cia
Przyjdź na imprezę to poden­simy tro­chę.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. dance