korpus języka młodzieży początku XXI wieku

dednąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych i RPG – umrzeć lub zabić jakąś postać.
Przy­kłady uży­cia
Czemu nie mogłem ded­nąć elity.
Ile razy można ded­nąć w jed­nym zamku?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. dead.