korpus języka młodzieży początku XXI wieku

buch

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zacią­gnię­cie się papie­ro­sem; mach.
Odmiana
lp D.-a, B.=D.
Przy­kłady uży­cia
– Daj bucha, ziom.