korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Biedra

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bie­dronka, sklep
Przy­kłady uży­cia
Pod­słu­chane w Bie­drze
Zobacz­cie dziew­czynki, jakie cudo będzie od przy­szłego ponie­działku w Bie­drze 🙂