korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Afganistan

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bar­dzo duży bała­gan.