korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Wywiad dla Wspólnego Mianownika

Zapra­szamy do prze­czy­ta­nia wywiadu, któ­rego udzie­lili prof. Marek Łaziń­ski oraz dr Iza­bela Winiarska-Górska dla por­talu Wspólny Mia­now­nik. Wywiad dostępny po klik­nię­ciu w zdję­cie poniżej.