korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

trejdować / strejdować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Han­dlo­wać wymien­nie arte­fak­tami, w grach
Przy­kłady uży­cia
…kur­wa­aaa, ponoć nie chcą nawet go strej­do­wać :/
a Ty byś go strej­do­wał ? 😀
I co Hin­kie wymy­ślił ???? Coś czuje że Ran­dle albo Embiid no chyba że idzie po Exuma i trej­duje.
Po co nam Von­leh? Guys ple­ase, bez zalamki, cze­kamy co dalej. Może jakieś trejdy. Założę się, że tele­fony się ury­wają.
W suge­ro­wa­nych na Dra­ftE­xpress nawet Pay­tona nie było.. tylko zeby nie trej­do­wali MCW 🙁
Bar­dziej mam wra­że­nie, że Hin­kie chyba nie chciał trejdować. 

treściówka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Szybka kart­kówka z tre­ści lek­tury.
Marek Łaziń­ski
Pierw­sze wystą­pie­nia w google zna­la­złem w roku 2004. Słowo trafne, utwo­rzone w spo­sób tak przej­rzy­sty, że aż dziwne, iż nikt na to nie wpadł wcze­śniej. Spraw­dziany z tre­ści lek­tur były w szkole od dawna.

trzoda

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Robić trzodę – zacho­wy­wać się skan­da­licz­nie (robić bydło).
Przy­kłady uży­cia
Zacznij się nor­mal­nie zacho­wy­wać! Tylko trzodę robisz!
Komen­tarz
Stare, poja­wiło się mniej wię­cej wtedy, kiedy bydło (zob.)