korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

dednąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych i RPG – umrzeć lub zabić jakąś postać.
Przy­kłady uży­cia
Czemu nie mogłem ded­nąć elity.
Ile razy można ded­nąć w jed­nym zamku?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. dead.

densić

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Tań­czyć.
Przy­kłady uży­cia
Przyjdź na imprezę to poden­simy tro­chę.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. dance

dil

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Układ, inte­res, biz­nes, umowa.
Przy­kłady uży­cia
Teraz mam dil z rodziną.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. deal – trans­ak­cja, inte­res

dissować / zdissować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Obra­żać / obra­zić kogoś, gasić ciętą ripostą.(Przeciwieństwo propsować)
Przy­kłady uży­cia
Weź już go nie dis­suj. I tak ma chło­pak źle w życiu.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. disre­spect

domówka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Impreza w domu; pry­watka.
Przy­kłady uży­cia
W pią­tek robię domówkę.

drewniak

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która nie umie tań­czyć.
Przy­kłady uży­cia
A ten drew­niak całą imprezę pod­piera ściany.

drop

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych, grach RPG – łup, arte­fakty, które wypa­dają z zabi­tego przez gra­cza potwora.

dropić / dropnąć

Przy­kłady uży­cia
Bug z rap­to­rem był raczej zwią­zany z tym, że boss „roz­sy­py­wał“ drop i trzeba było go szu­kać lub nie dro­pił niczego.
Więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że drop­nie, bo to misja z bos­sem.
Odmiana wyrazu
Odmiana jak dro­bić (dro­pić) i drap­nąć (drop­nąć)
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

dwajścia

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dwa­dzie­ścia
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyraz użyty w fil­mie na YouTu­bie.

dzięks

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dzię­kuję (skrót wzo­ro­wany na angiel­skim thx)
Przy­kłady uży­cia
Dzięks wszyst­kim.

dżołk

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Żart
Przy­kłady uży­cia
Dobry dżołk!
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. joke