korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

łycha

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Whi­sky
Przy­kłady uży­cia
Z colą to można pić łychę z Bie­drony, na to samo wycho­dzi.